3. HR (Human Resource) - uute töötajate otsing ja õpetamine müügiosakonda

Kui teil tekivad sellised probleemid:

* HR-agentuurid otsivad valmis töötajaid, kes ei ole väljaõpetuse läbinud ja ei saa aru, kuidas tungida kliendi töö spetsiifikasse
* Tööandjale on raske leida tõsiseid telente, kes on sobilikud tööks müügiosakonnas
* Potentsiaalsete töötajate kogemus viib eksiarvamusele tööandjat
* Uude töötajate madal tulemuslikkus, sest need ei saa hakkama stressiga tööl

Probleemi lahendus:

A)  Tbeseminaripooltpakutudtöötajaotsingjaõpetamine

B)  Kliendipooltpakutudtöötajaotsingjaõpetamine

* Uue töötajaga töö 2 tundi üks kord nädalas koos kohustusliku kodutööga
* Tungimine kliendi töö spetsiifikasse
* Detailne, kirjalik töö analüüs (kõnede või kohtumiste salvestus peale ettevõtes tööle astumist (5-10 situatsiooni)
* Juhendamine esimesed 3 kuud (kord kuus tulemuste ülevaade ja edaspidised nõuanded
* Õpetamine klientide psühhotüüpi määratlusele “DISC” proffiili järgi

Tulemus

* Töötaja vahetuse garantii, kui ta ennast ei avaldu kolme kuu pärast
* Töötaja valmisolek ettevõttes töötama vähemalt 12 kuud (töölepingul)
* Müüja kontakt oma müügimentoriga esimesed 3 kuud (juhendamine kord kuus) * Motiveeritud müüja, kes on sihitud müügitulemustele
* Samm-sammult müügistruktuuri kasutamine

Huvitavad pakkumised või on tekkinud küsimusi?
Jäta oma kontaktandmed,
boonusena Saad tasuta müügi auditi (või müüjat)

Võta ühendust